Želja

ŽELJA – osnovni pokretač i motiv za djela

Hebreima
(4:12) Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. (13) Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun
(10:15) A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: (16)"Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana", Gospodin govori: "Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. (17) I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati."
(12:2) Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! (3) Doista pomno promotrite Njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da - premoreni - ne klonete duhom. (4) Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.
Jakovljeva
(4:1) Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? (2) Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. (3) Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite. (4) Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. (7) Podložite se Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! (8) Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! (10) Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!
1 Petrova
( 1:14) Kao poslušna djeca ne oblikujte se prema prijašnjim strastima iz doba neznanja. (15) Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. (16) Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. (17) Ako Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. (18) Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci ostaviše u baštinu, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, (19) nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.
Otkrivenje
6. (14:8) Za njim eto drugog anđela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!"

O NEGATIVNIM ŽELJAMA
Mudre izreke
(6:25) Ne poželi u svom srcu njezine ljepote i ne daj da te osvoji trepavicama svojim. (27) Može li tko nositi oganj u njedrima a da mu se odjeća ne upali? (28) Može li tko hoditi po živom ugljevlju a svojih nogu da ne ožeže? (29) Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega: neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne. (32) Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom; dušu svoju gubi koji tako čini.
(12:12) Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.
(13:4) Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.
Sirah
(1:22) Strast opakoga ne može opravdati, jer mu teret strasti donosi pad. (24) Strpljiv krije svoje riječi do pravog trena, i usta mnogih govore o njegovu razboru.
(5:2) Ne idi za svojom željom i svojom snagom, slijedeći strasti svoga srca. (3) Ne reci: "Tko mi što može?" jer će te Gospod kazniti. (4) Ne reci: "Griješio sam, pa što!" jer Gospod umije čekati.
(6:2) Ne predaj se u ruke svojoj strasti, da ti ona dušu ne rastrga kao razbješnjeli bik; (3) da ti ne obrsti lišće i da ti ne propadnu plodovi i ne ostaneš poput sasušena drveta. (4) Jer strastvena duša propast je onome čija je i čini od njega ruglo pred njegovim neprijateljima
(9:5) Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom. (8) Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuđu ljepotu. Mnoge već zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru. (9) Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast.
(18:30) Ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude. (31) Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima.
(21:11) Tko čuva Zakon, gospodar je svojim strastima, i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je.
(23:4) Gospode, Oče i Bože života moga, ne daj mi oči ohole, (5) odvrati požudu od mene, (6) ne daj da podlegnem nasladi i pohoti, ne prepusti me besramnim željama. (17) žarka strast što kao oganj žeže ne stišava se dok se ne ugasi; čovjek pohotan na vlastito tijelo: on ne prestaje dok ga vatra ne sažeže. Bludniku je svaka hrana slatka i on se ne smiruje sve do smrti.
(25:21) Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.
(36:22) Ženska ljepota raduje oči, i to je najjača od svih ljudskih želja.
(42: 12) Ne zaustavljaj pogleda ni pred čijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama.
Matej
(5:28) A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. (29) Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Rimljanima
(1:24) Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela. (26) Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, (27) a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.
(6:12) Neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; (16) Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost. (21) Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu - smrt. (23) Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
(7:5) Doista, dok bijasmo u tijelu, grešne su strasti, Zakonom izazvane, djelovale u našim udovima te smrti donosile plodove; (6) sada pak umrijevši onomu što nas je sputavalo, riješeni smo Zakona te služimo u novosti Duha, a ne u stareži slova. (7) Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi! (8) A grijeh je, uhvativši priliku, po zapovijedi u meni prouzročio svakovrsnu požudu. Ta bez zakona grijeh je mrtav. (18) Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro.
(8:2) Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.
1 Korinćanima
(10:5) Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. (6) To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni.
Efežanima
(2:1) I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha (2) u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. (3) Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
(4:17) Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove: (18) zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova. (19) Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću. (22) da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
28. (5:3) A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! (5:5) Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. (6) Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.
Kološanima
(2:20) Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: (21) "Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči"? (22) Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! (23) Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.
(3:1)Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! (2) Za onim gore težite, ne za zemaljskim! (5) Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo! (6) Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. (7) Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. (8) Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! (9) Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima (10) i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!
Jakovljeva
(1:13) Neka nitko u napasti ne rekne: "Bog me napastuje." Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. (14) Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. (15) Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. (16) Ne varajte se, braćo moja ljubljena!
1 Petrova
(4:3)Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. (4) Stoga se čude (svijet) što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.
2 Petrova
(2:9) umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati, (10) ponajprije one koji u prljavoj požudi idu za puti i preziru Veličanstvo. (14) Oči su im pune preljubnice, nikako da se nasite grijeha; mame duše nepostojane, srce im je uvježbano u lakomstvu, prokleti sinovi! (18) Naklapajući naduvene ispraznosti, požudama putenim, razvratnostima mame one što netom odbjegoše od onih koji žive u zabludi.
1 Ivanova
(2:15) Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. (16) Jer što je god svjetovno - požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života - nije od Oca, nego od svijeta. (17) Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
Jakovljeva
(1:16) To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. (17) A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. (18) Oni vam govorahu: "U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim." (19) To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.
POZITIVNE ŽELJE
Mudre izreke
(13:12) Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.
(13: 19) Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.
Ivan
(5:6) Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: "Želiš li ozdraviti?" (8) Kaže mu Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!" (9) Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
1 Petrova
(2:2) Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje, (11) Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;
2 Petrova
(1:4) Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.
Efežanima
(2:13) Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.
STRAST
Mudre izreke
(9:13) Gospođa ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa.
(18:1) Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos razboru. (2) Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.
1 Korinćanima
(10:8) I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće.
2 Timoteju
(2:22) A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.