Naša vizija

Kratkoročna

Vidim svoju zajednicu kako jakim biblijskim učenjem, snažnim slavljenjem,  žarkom zastupničkom molitvom, brigom i ljubavlju za članove te bremenom za izgubljene utječe na obnovu Crkve i promjenu mentaliteta društva. Amen!

Dugoročna

DP je zajednica gdje se očituje Božja milost i slava, čime privlači veliko mnoštvo ljudi koji ostvaruju svoju misiju u nekoj od mnoštva naših podružnica diljem Hrvatske. Mnoštvo duhovno zrelih i formiranih članova snažno utječe na sva društvena i duhovna događanja u Hrvatskoj jer nam narod vjeruje, a naš utjecaj se širi preko TV i radija i zahvaća tisuće. Zajedničke molitve su masovne te velikom silinom ruše zlo pred sobom. Članovi su povezani u obiteljske veze, a najpredaniji žive u kućama molitve gdje je neprestano slavljenje i molitva. Amen!