Sloboda

SLOBODA

Sirah
(15:14) On je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj. (15) Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. (16) On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. (17) Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.
(17:23) Jednoga će se dana dići i platiti im, svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.
(40:18) Neovisan čovjek i radnik imaju ugodan život, ali od obojice bolji ima onaj tko pronađe blago.

Matej
(12:12) A koliko je čovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom činiti dobro!"
Ivan
(8:32) upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."
(8:34) Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. (36) Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.

Rimljanima
(8:20) stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti - ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu - ali u nadi. (21) Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje.

1 Korinćanima
(6:12) "Sve mi je dopušteno!" Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - neću da mnome išta vlada. (7:23) Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima. (8:9) A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima. (10:23) "Sve je slobodno!" Ali - sve ne koristi. "Sve je dopušteno!" Ali - sve ne saziđuje. (29) Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi?

2 Korinćanima
(3:17) Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.

Galaćanima
(1:3)Isusa Krista, (4) koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega. (10) Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga. (2:4) ...radi uljeza, lažne braće, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas učinili robovima. (5) Ne, ni načas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanđelja ostane kod vas!
(4:1) Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: (2) pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. (3) Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta. (4) A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan (5) da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. (7) Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. (8) Onda dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima koji po naravi to nisu. (30) Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne. (31) Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.
(5:1) Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. (13) Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima.

Efežanima
(4:7) A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. (8) Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. (14) da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

Filipljanima
(1:21) Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!
(3:13/) Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, (14) k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
Kološanima
(1:13) On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.
(2:16) Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. (17) To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo. (18) Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anđela", zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: (21) "Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči"? (22) Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! (23) Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo. (19) a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim. (20)
(3:8) Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta! (9) Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima (10) i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!
Titu
(2:14) On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Hebreima
(2:15) pa oslobodi one koji - od straha pred smrću - kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
(9:22) I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja. (28) tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put - bez obzira na grijeh - ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.

Jakovljeva
(1:25) Ali tko pomno promotri savršeni zakon slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.
(2:12) Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode.
1Petrova
(1:18) Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, (19) nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.(2:16) Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge.
2Petrova
(2:19) Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada. (20) Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleću i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga.