Roditelji i djeca

ODNOS RODITELJI - DIJECA

Sirah
(3:7) On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima. (8) Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.
(3:10) Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast. (11) Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci. (12) Sine moj, pomogni oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. (13) Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
(7: 27) Svim srcem poštuj oca svoga i ne zaboravi majčinih bolova. (28) Sjeti se da im svoj život duguješ: kako da im uzvratiš sve što učiniše za te?
(3:9) Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.
(30:1) Tko ljubi sina svog, često ga bije šibom, da se na koncu u njemu obraduje. (2) Tko valjano odgaja svog sina, imat će od njega koristi i ponosit će se njime među znancima svojim. (3) Tko pouči sina svoga, čini zavidnim neprijatelja svoga i raduje se pred prijateljima svojim.
(30:7) Tko miluje sina svoga, zavijat će mu rane i na svaki će mu se njegov jauk potresati srce. (8) a zapušten sin postaje tvrdoglav. (9) Razmazi dijete svoje, pa će te zaprepastiti; igraj se s njim, pa će te u tugu zaviti. (10) Ne smij se s njim ako ne želiš plakati s njim i na koncu škrgutati zubima. (11) Ne daj mu slobode u mladosti i ne praštaj mu pogrešaka njegovih. (12) Savij mu šiju dok je mlad i nagnječi mu rebra dok je malen, da ti ne bude buntovan i neposlušan i ne ožalosti te duboko. (13) Odgoji sina svojega i dotjeruj ga, da ti ne bi trpio zbog njegove drskosti.
(33:21) Dok si živ i dok je daha u tebi, ne daj nikomu vlasti nad sobom: jer je bolje da se djeca tebi mole nego da ti moliš u sinova svojih.
(42:9) Kći je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neće udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi; (10) dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kući očevoj, a u kući muževljoj da se ne razbludi, i kad je već žena, da ne bude nerotkinja. (11) Ako ti je kći neposlušna, dobro je pazi da ne načini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, priču gradsku i predmet svačijeg klevetanja i da te ne obeščasti u očima sviju.
(3:3) Tko štuje oca okajava grijehe svoje, (4) i tko časti majku svoju sabire blago. (5) Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. (6) Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda.
(22:3) Sramota je ocu loše odgojen sin, a ako je kći, na štetu mu je. (4)(kći) besramnica je na tugu svojem roditelju. (5) Bestidna kći sramoti i oca i muža, pa je obojica preziru.
( 23:25) (koja začne djecu s tuđim mužem) Djeca joj ne će pustiti korijenja niti će joj grane ploda donijeti.
( 41:6) Baština djece grešničke na propast je osuđena, potomstvo njihovo predmet je vječna ukora. (7) Bezbožna oca proklinju vlastita djeca, jer su zbog njega u sramoti.
(3:14) Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. (15) U danima tvoje nevolje Gospod će te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi. (16) Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.
Matej
(8: 21) Drugi mu od učenika reče: "Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca." (22) Isus mu kaže:"Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve."
(10:37) "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. (38) Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. (39) Tko nađe život svoj, izgubit će ga, tko izgubi svoj život poradi mene naći će ga."
(12: 47) Reče mu netko: "Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore." (48) Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li braća moja?" (49) I pruži ruku prema učenicima: "Evo, reče, majke moje i braće moje! (50) Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.

Efežanima
(6:1) Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. (2)Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem: (3)da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

Kološanima
( 3:20) Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! (21) Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.
Job
(1:5) Job bi ih (djecu) pozvao na očišćenje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi griješili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda činio.

Mudre izreke
(13:24) Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.
(15: 20) Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.
(1: 8) Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! (9) Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata
Efežanima
(3:14) Zato prigibam koljena pred Ocem, (15) od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: (16) neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
(6:4) A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Djela Apostolska
( 7: 51)Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! (52) Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice,
Mihej
(3: 24) On (Bog) će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju."
Filipljanima
(2:22) A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.

Hebrejima
(12:5) Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. (6)Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. (7) Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? (8) Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca. (9) Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i poštovali ih. Pa nećemo li se kudikamo više podlagati Ocu duhova te živjeti? (10) Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On - nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti. (11) Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. (12) Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, (13)poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

1 Ivanova
(3: 1)Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. (10) Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.