Molitvene nakane

Za što moliti

PRIJEDLOG MOLITVENIH NAKANA (Za što treba moliti)

OPĆE NAKANE
Molite za sve narode da se priključe štovanju Jedinog Boga, da se ispune sve kršćanske Crkve u cijelom svijetu pravim štovateljima i pjesmama slavljenja i obožavanja Boga.
Molimo za svjetske vođe da doprinesu istinskom miru u svijetu razlikujući dobro od zla te da po savjesti, neuvjetovano, donose važne odluke.
Molimo za Božji blagoslov i zaštitu svih židova te za mir u Jeruzalemu.
Molimo za Božju volju, rast odgovornosti i rad po savjesti svih političkih vođa i grupacija kojima pripadaju u Hrvatskoj.
Molimo za jedinstvo, vodstvo Duha i blagoslov Božji u životu i radu svih kršćanskih svećenika i biskupa.
Molimo da kršćansko naučavanje vjere bude Duhom Svetim nadahnuto, da učvršćuje vjernike u Istini i da im da iskustvo djelotvornosti vjere. Molimo da vjernici sve bolje razumiju misu, obrede, sakramente i sve drugo što primaju od Crkve.
Molimo da Bog u Hrvatskoj podigne neumorne molitelje koji će za nju i za nas zastupati i slaviti Ga bez prestanka.
Molimo za financijski blagoslov Crkve, svih koji šire Radosnu vijest i Hrvatske te da prime od Boga obilno sve što im je potrebno.
Molimo za Božju zaštitu i rad u skladu sa savješću djelatnika svih škola, bolnica, tvornica, ureda, općina...
Molimo za blagoslov i jednodušnost svih župljana okupljenih na nedjeljnoj misi i za obraćenje onih kršćana koji ne prakticiraju svoju vjeru.
Molimo za zdravlje i snagu svih koji su u patnji i boli, nemoćnima, starima, bolesnima, osamljenim - da otkriju snagu u vjeri u Isusa Krista.
Molimo da se svi studenti i mladi aktivno uključe u rad Crkve, da šire Radosnu vijest i u svojim budućim profesijama služe u skladu s Božjim Zakonom.
OSOBNE NAKANE

13. Moliti za osobni duhovni rast.
14. Moliti za svog supružnika, Božji blagoslov, ljubav i jednodušnost među supružnicima
15. Moliti za svoju obitelji i za druge u potrebi, koje trebaju zastupničku molitvu
16. Moliti za zdravlje, financijski blagoslov i uspjeh u skladu s Božjom voljom.
17. Moliti za svog i sve druge svećenike kao i za duhovna zvanja
18. Moliti za svoju molitvenu zajednicu (npr. «Dobri Pastir») ili za ono mjesto na kojemu se duhovno
hranite (duhovne obnove, seminari...) i za dobro duhovno vodstvo.

Biblijski tekstovi po kojima možete moliti za duhovni rast:

Post 49,24-26;
Pnz 2,7
Pnz 4,29;
Ps 4,4;
Ps 23;
Ps 32, 6-8;
Ps 71;
Ps 86:2,11,17;
Ps 89,21-26;
Ps 103,1-5
Ps 108,4-6,14;
Ps 116,5-9
Ps 118,14,24-25;
Ps 119,80; 105
Ps 119,97-100;
Ps 121,2-3,7-8;
Ps 124,8
Ps 143,10-11;
Još 1,6-9
1Ljet 22,11-13
Job 5,17-25;
Job 8,3-7;
Job 22,21-30;
Sir 34,16-17;
Sir 35,16-17;
Izr 3,1-12
Iz 38,16-17
Iz 41,8-16;
Iz 42,1-4,9;
Iz 49,1-6;
Iz 54,17;
Iz 61;
Jer 16,19
Jer 17,14
Jer 20,11
Jer 33;
Dn 9,23;
Dn 10,19;
Lk 10,17-20;
Ef 1,16-20;
Fil 1,9-12;
Kol 1,9-12;
1Sol 5,23-24;
Heb 4,16
Heb 13,20-21
1Kor15,57-58
1Kor 16,13-14
Rim 15,13
Dn 2,20-2