Ljutnja

LJUTNJA

Mudre izreke
(12:16) Luđak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu.
(14:16) Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je. (17) Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi. (29) Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.
(16:14) Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar čovjek ublaži. (32) Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.
Sirah
(10:6) Ne budi kivan na svoga bližnjeg ni zbog kakve nepravde i ne čini ništa nepravedno.
(27:30) Mržnja i srdžba jednako su gnusne, i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. (24) Zavist i srdžba skraćuju dane, i briga donosi starost prije vremena.
(30:29) Gorčina duše spopada čovjeka koji je vina previše popio, u strasti i u gnjevu. (30) Pijanstvo u bezumnika izaziva srdžbu na vlastitu propast, umanjuje mu snagu i umnožava rane.
Amos
( 1:11) Ovako govori Jahve: "Za tri zločina Edoma, za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer gonjaše brata mačem prigušujuć' samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj, (12) pustit ću oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri."
Matej
(21:12) Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. (13) Kaže im: "Pisamo je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku."
(5:22) A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu."
Rimljanima
(1:18) Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. (2:5) Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga (6) koji će uzvratiti svakom po djelima: (7) onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost - život vječni; (8) buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi - gnjev i srdžba!
(4:15) Ta Zakon rađa gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja.
Efežanima
(2:1) I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha (2:2) u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. (3) Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
(4:26)Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom (27) i ne dajite mjesta đavlu.
Kološanima
(3:8) Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!
1 Solunjanima
(5:9) Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, (10) koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo
Jakovljeva
(1:19) Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. (20) Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. (21) Zato odložiteprljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. svaku
Otkrivenje
(14:8) Za njim eto drugog anđela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!" (9) Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku, (10) pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove!