Karizmatski susret

Ove godine 08.03.2020. održan je veliki godišnji karizmatski susret

Bogu zahvalni na svemu što čini u nama i po nama donosimo vam par video zapisa

Predavanja

1.pouka o miru – vlč Dra žen Radigović

2. pouka o Božjoj vatri u nama – Vera Zefić

Pantomima i molitva vlč. Dražen Radigović