Propovjedi

Osnovne molitve

Osnovne molitve

ZNAK KRIŽA


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 Znak križa se se čini tako da kod izgovaranja

"U ime Oca" prstima desne ruke dodirnete čelo,

kod "i Sina" dodirnete prsa,

kod "i Duha" dodirnete lijevo rame,

kod "Svetoga" dodirnete desno rame,

te kod "Amen." sklopite ruke.)


OČE NAŠ


Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.

dođi kraljevstvo tvoje;

budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,

i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,

i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla.

Amen.


ZDRAVO MARIJO


Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.

Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,moli za nas grešnike,

sada i na času smrti naše.

Amen.


SLAVA OCU


Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Amen.


APOSTOLSKO VJEROVANJE


Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,

koji je začet po Duhu Svetom,rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan;

sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,

svetu Crkvu katoličku,

općinstvo svetih, oproštenje grijeha,

uskrsnuće tijela i život vječni.

Amen.


ZDRAVO, KRALJICE


Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo.

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas

te nam poslije ovoga progona

pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.ANĐEO GOSPODNJI


Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,

I ona je začela po Duhu Svetomu.


Zdravo, Marijo ...


Evo službenice Gospodnje,

Neka mi bude po riječi tvojoj.


Zdravo, Marijo ...


I Riječ je tijelom postala,

I prebivala među nama.


Zdravo, Marijo ...

Moli za nas, sveta Bogorodice,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista,

Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem.

Amen.


Slava Ocu ... (tri puta)


ANĐELE ČUVARU


Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.

Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću, danju.

Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani.

A kad s ovog svijeta pođem, sretno da u nebo dođem.

Da se ondje s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu.


KRALJICE NEBA


Kraljice neba, raduj se. Aleluja.

Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.

Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.

Moli za nas Boga. Aleluja.

Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. Aleluja.

Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. Aleluja.

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem.

Amen.


DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI


Ja sam Gospodin Bog tvoj:

1. Nemaj drugih bogova uz mene.

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.

3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš, i dobro ti bude na zemlji.

5. Ne ubij.

6. Ne sagriješi bludno.

7. Ne ukradi.

8. Ne reci lažna svjedočanstva.

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.


PET CRKVENIH ZAPOVIJEDI


1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelje i zapovijedane blagdane.

2. Posti zapovijedane poste i u određene dane ne mrsi.

3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti.

4. Drži se ženidbenog zakona svete Crkve.

5. Doprinosi za crkvene potrebe.


SEDAM SVETIH SAKRAMENATA


1. Krštenje

2. Potvrda

3. Sveta pričest

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički rad

7. Ženidba