Propovjedi

Molitvene nakane

Za što moliti

 

PRIJEDLOG  MOLITVENIH  NAKANA (Za što treba moliti)

 

OPĆE NAKANE

 1. Molite za sve narode da se priključe štovanju Jedinog Boga, da se ispune sve kršćanske Crkve u cijelom svijetu pravim štovateljima i pjesmama  slavljenja i obožavanja Boga.
 2. Molimo za svjetske vođe da doprinesu  istinskom miru u svijetu  razlikujući  dobro od zla te da po savjesti, neuvjetovano, donose važne odluke.
 3. Molimo za Božji blagoslov i zaštitu svih židova te za mir u Jeruzalemu.
 4. Molimo za Božju volju, rast odgovornosti i rad po savjesti svih političkih vođa i grupacija kojima pripadaju u Hrvatskoj.
 5. Molimo za jedinstvo, vodstvo Duha i blagoslov Božji u životu i radu svih kršćanskih svećenika i biskupa.
 6. Molimo da kršćansko naučavanje vjere bude Duhom Svetim nadahnuto, da učvršćuje vjernike u Istini i da im da iskustvo djelotvornosti vjere. Molimo da vjernici sve bolje razumiju misu, obrede, sakramente i sve drugo što primaju od Crkve.
 7. Molimo da Bog u Hrvatskoj podigne neumorne molitelje koji će za nju i za nas zastupati i slaviti Ga bez prestanka.
 8. Molimo za financijski blagoslov Crkve, svih koji šire Radosnu vijest i Hrvatske te da prime od Boga obilno sve što im je potrebno.
 9. Molimo  za Božju zaštitu i rad u skladu sa savješću djelatnika svih škola, bolnica, tvornica, ureda, općina...
 10.  Molimo za blagoslov i  jednodušnost svih župljana okupljenih na nedjeljnoj misi i za obraćenje onih kršćana koji ne prakticiraju svoju vjeru.
 1. Molimo za zdravlje i snagu svih koji su u patnji i boli, nemoćnima, starima, bolesnima, osamljenim - da otkriju snagu u vjeri u Isusa Krista.
 2. Molimo da se svi studenti i mladi aktivno uključe u rad Crkve, da šire Radosnu vijest  i u svojim budućim profesijama služe u skladu s Božjim Zakonom.

OSOBNE NAKANE


13.  Moliti za osobni duhovni rast.

14.  Moliti za svog supružnika, Božji blagoslov, ljubav i jednodušnost među supružnicima

15.  Moliti za svoju obitelji i za druge u potrebi, koje trebaju zastupničku molitvu

16.  Moliti za zdravlje, financijski blagoslov i uspjeh u skladu s Božjom voljom.

17.  Moliti za svog i sve druge svećenike kao i za duhovna zvanja

18.  Moliti za svoju molitvenu zajednicu (npr. «Dobri Pastir») ili za ono mjesto na kojemu se duhovno

      hranite (duhovne obnove, seminari...) i za dobro duhovno vodstvo.

 

Biblijski  tekstovi  po kojima možete moliti za duhovni rast:

 


Post 49,24-26;

Pnz 2,7

Pnz 4,29;

Ps 4,4;

Ps 23;

Ps 32, 6-8;

Ps 71;

Ps 86:2,11,17;

Ps 89,21-26;

Ps 103,1-5

Ps 108,4-6,14;

Ps 116,5-9

Ps 118,14,24-25;

Ps 119,80; 105

Ps 119,97-100;

Ps 121,2-3,7-8;

Ps 124,8

Ps 143,10-11;

Još 1,6-9

1Ljet 22,11-13

Job 5,17-25;

Job 8,3-7;

Job 22,21-30;

Sir 34,16-17;

Sir 35,16-17;

Izr 3,1-12

Iz 38,16-17

Iz 41,8-16;

Iz 42,1-4,9;

Iz 49,1-6;

Iz 54,17;

Iz 61;

Jer 16,19

Jer 17,14

Jer 20,11

Jer 33;

Dn 9,23;

Dn 10,19;

Lk 10,17-20;

Ef  1,16-20;

Fil 1,9-12;

Kol 1,9-12;

1Sol 5,23-24;

Heb 4,16

Heb 13,20-21

1Kor15,57-58

1Kor 16,13-14

Rim 15,13

Dn 2,20-2