Propovjedi

Članstvo

KAKO  POSTATI  ČLAN  ZDP?

Osoba koja želi postati član Zajednice treba redovito dolaziti u neku od podružnica na biblijsku grupu 1x tjedno tijekom minimalno 6 mjeseci. Nakon toga predaje molbu za kandidaturu, Komisija za prijem ga uvrštava u popis kandidata i tada počinje period kandidature koji traje minimalno 6 mjeseci. Tijekom tog perioda dužan je završiti Školu osnovnog kršćanskog iskustva i tada ulazi u tim koji se dalje brine o njegovom strukturiranom duhovnom rastu i sazrijevanju. Komisija može odbiti molbu za članstvo u Pravilnikom određenim slučajevima.

VRSTE ČLANSTVA:

1. PODUPIRUĆI ČLANOVI  I  PRIJATELJI

2. KANDIDATI

3. NOVI ČLANOVI

4. AKTIVNI ČLANOVI

5. KARIZMATSKI ČLANOVI

6. PREDANI ČLANOVI

7. DJECA ČLANOVI

 

Pred-kandidacijski

Period

Period kandidature

Novi član

Aktivni član

Karizmatski član

Predani član

traje: 6 mjeseci

6 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

24 mjeseca

trajno

 

NAČIN PRIDRUŽIVANJA NOVE ZAJEDNICE U ZDP
 

Nova podružnica Zajednice " Dobri pastir " može se osnovati na slijedeće načine:

 

1. Postojeće molitvene zajednice ili karizmatske grupe sa minimalno 10 članova mogu se pridružiti Zajednici «Dobri pastir» uz zadovoljavanje potrebnih uvjeta:

a) da prilagode svoj ustroj ustroju Zajednice

b) da prihvate važeći statut, pravilnike i druge dokumente koji se tiću rada zajednice

c) da podnesu zahtjev za priključenje Nacionalnom odboru Zajednice

Objašnjenje:

1. Na poziv neke molitvene zajednice mobilni tim Zajednice, dolazi, priprema zajednicu, objasni što se od njih očekuje, upoznaje ih s vizijom, ciljevima, strukturom i načinom djelovanja ZDP. Ako su članovi potencijalne zajednice spremni prihvatiti takav način rada, voditelj zajednice tada predaje molbu za priključenje ZDP.

2. Članovi nove zajednice imaju dužnost proći školu osnovnog kršćanskog iskustva

 

2. Nove zajednice koje su tek u osnivanju:

Osobe koje žele osnovati molitvenu zajednicu upućuju poziv ZDP da im pomogne u formiranju molitvene zajednice. Na taj poziv dolazi mobilni tim koji, upoznaje zainteresirane s vizijom, ciljevima, strukturom i načinom djelovanja te im objasni što se od njih očekuje.

 

3. Zajednica može na poziv župnika osnovati podružnicu ZDP na nivou župe.

4. Ukoliko je neka grupa premala da bi postala zajednica od zainteresiranih članova se može formirati kućna molitvena grupa.