Strah

Strah

STRAH

 

Mudre izreke

 • (1:27) kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. (28) Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći. (29) Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha (30) niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. (31) Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. (32) Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne. (33) A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."
 • ((21)...sačuvaj razbor i oprez )(3:23) Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticati. (24) Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati. (25) Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. (26) Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke.

Sirah

 • (21:6)Tko mrzi ukor ide stopama grešničkim, a tko se boji Gospoda obratit će se u srcu svojem.
 • (34:14) Tko se boji Gospoda, ne boji se ničega i ne straši se, jer je Gospod nada njegova.
 • (40:1)Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram (2) Predmet misli njihove, strah srca njihova - tjeskobno je iščekivanje dana smrtnoga. (6) tek što je legao, a ono u snu kao na svjetlosti danjoj opsjedaju ga strahotni prizori, kao bjegunca što je iz boja utekao. (7) I kad se probudi u času izbavljenja, čudi se svojem ispraznomu strahu.

Izaija

 • (51:12) Ja, ja sam tješitelj vaš. Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava? (13) Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?
 • (66-4) Kao što oni izabraše svoje putove i duši im se mile gnusobe njihove, (4) tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit ću na njih ono čega se plaše. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne posluša, nego su činili što je zlo u očima mojim, izabrali ono što mi nije po volji."
 • (8:12) "Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove; ne bojte se čega se on boji i nemajte straha. (13) Jahve nad Vojskama - on jedini nek' vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek' vas prožme.

Matej

 • (25:25) Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!'(27) Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom." (28) „Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. (30) A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"

Djela Apostolska

 •  ( 2:43) Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.

Rimljanima

 • ( 8:14) Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. (15) Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! Oče!"
 • (13:3) Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini pa ćeš imati pohvalu od nje! (4) Ta Božji je ona poslužitelj - tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj!

2 Solunjanima

 • ( 2:1) Molim vas braćo, za Dolazak našega Gospodina Isusa Krista i za naše okupljanje oko njega, (2) da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni objava ni govor, ni tobožnja naša poslanica, kao da je već tu Dan Gospodnji.

2 Timoteju

 • ( 1:7) Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. (8) Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga

1 Petrova

 • ( 3:14) Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! (15) Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim

1Ivanova

 • ( 4:18) Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.