Propovjedi

Kritiziranje

Kritiziranje

KRITIKA – OPTUŽBA

 

Sirah

 • (20:1) Ima prijekor koji nije zgodan, i ima tko prešuti i taj je razuman. (2) Ali bolje je koriti nego se gnjeviti.
 • (18:20) Prosudi samog sebe prije nego sudiš, pa ćeš naći oprosta u čas Božjeg pohoda.
 • (11:7) Ne optužuj prije nego što istražiš, prvo promisli, pa onda ukori.

 

Matej

 • (7:1)"Ne sudite da ne budete suđeni! (2) Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. (3) Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? (4) Ili kako možeš reći bratu svomu: 'De da ti izvadim trun iz oka', a eto brvna u oku tvom? (5) Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!"

 

Luka

 • (10:40) A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: "Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne."

 

Rimljanima

 • (2:1) Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
 • (14:1)  Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima.(13) Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala.

 

1 Korinćanima

 • (4:3) Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. (4) Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. (5) Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

 

Galaćanima

 • ( 2:11) A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu (14) Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: "Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?"

 

Kološanima

 • (2:16) Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. (17) To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo.

 

1 Timoteju

 • (5:19) Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. (20) One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! (24) Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. (25) Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.

 

Jakovljeva

 • (4:1) Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? (11) Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata nije vršitelj nego sudac Zakona. (12) Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

 Judina

 • (1:9) Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: "Spriječio te Gospodin!" (10) A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu.