Gluma

GLUMA-IGRE MOĆI

Mudre izreke
(3:29) Ne kuj zla bližnjemu dok on bez straha kod tebe boravi.
(6:12) Lopov je i bezbožnik tko naokolo ide s lažnim govorom. (13) namiguje očima, lupka nogama, pokazuje prstima; (14) prijevare su mu u srcu, snuje zlo u svako doba, zameće svađe. (15) Zato će mu iznenada doći propast, i učas će se slomiti i neće mu biti lijeka.
(12:2) Dobar dobiva milost od Jahve, a podmukao osudu.
(13:7) Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo. (16:28) Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje.

Sirah
(37:8) Čuvaj se od onoga koji nudi savjet: ispitaj prije što on sam želi - jer on daje savjet na svoju korist - da on ne baci oko na tebe. (14) Jer srce često pretkazuje čovjeku pouzdanije nego sedam stražara s vidikovca visokog.
(29:5) Dok ne dobije, ruku mu ljubi i ponizno zbori o bogatstvu bližnjega, ali na dan naplate on odgađa rok, udara u jadikovke i krivnju baca na zla vremena.
(20:22) Mnogi sebi uništi život zbog lažna stida i upropasti se zbog luđakova mnijenja.
(19:26) Postoji čovjek koji hodi pognut i tužan, ali je iznutra pun podmuklosti. (27) Takav obara lice i pričinja se gluh, ali će te podmuklo napasti.
(13:22) Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke dočekuju; ako i gluposti govori, čestitaju mu. Spotakne li se siromah, odmah ga ukore, pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta. (23) Kad govori bogataš, svi šute, i uzdižu zatim njegov govor do oblaka; govori li siromah, tad se pitaju: "Tko je ovaj?" i ako posrne, još ga gurnu. (11) Ne postupaj s njim kao s jednakim i ne vjeruj njegovoj rječitosti, jer te kuša riječima svojim i, kao u šali, on te procjenjuje.
10. (6) Ako mu trebaš, on ti laska; smiješi ti se i daje ti nadu. Govori ti lijepo i pita: "Što ti treba?" I postidjet će te svojim svečanim objedima, (7) dok te ne oplijeni dva i tri puta i na kraju te ismije. Kad te poslije vidi, prezire te i maše glavom nad tobom. (8) Čuvaj se da te ne zavedu, da te ne ponizi ludost tvoja. (4:30) Ne budi kao lav u svojoj kući, a strašljivac prema svojim slugama.

Izaija
(9:7) Jezik im je strijela ubojita, na ustima riječ prijevarna. 'Mir s tobom', pozdravljaju bližnjega, ali mu u srcu zamku spremaju. (8) Pa da ih zbog toga ne kaznim - riječ je Jahvina - narodu takvu da se ne osvetim?"
Habakuk
(2:15) Teško onomu koji napaja svog bližnjega a mješa mu otrov da bi gledao njegovu golotinju.

Matej
(6:1) Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. (5) "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. (16) "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
(23:5) Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. (28) Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja."

Rimljanima
Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!
2 Korinćanima
(2:17) Uistinu, mi nismo kao mnogi koji trguju riječju Božjom, nego iskreno - kao od Boga pred Bogom - u Kristu govorimo. (5:12) Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da imate odgovor za one koji se diče licem, a ne srcem. (11:14) I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. (15) Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.
Galaćanima
(4:17) Oni revnuju za vas, ne časno, nego - odvojiti vas hoće da onda vi za njih revnujete.
Efežanima
(4:14) da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.
1 Ivanova
(2:4) Tko veli: "Poznajem ga", a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. (5) A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. (4:20) Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.